Sužinokite apie mus

Kokybės politika

UAB „A sprendimai“ - moderni ir lanksti organizacija, sugebanti greitai ir efektyviai reaguoti į Kliento poreikius. Savo Klientams teikiame vadybos sistemų, strateginio planavimo, veiklos procesų optimizavimo bei subalansuotų rodiklių sistemų diegimo paslaugas, finansų apskaitos konsultacijas, mokymų, konferencijų ir renginių organizavimo paslaugas. Mūsų kompetencija ir užsibrėžti tikslai leidžia Klientams pasiūlyti racionalius, tinkamus pasiūlymus ir sprendimus. Siekiame išskirtinumo ir matomos kokybės.

Mūsų vertybės:

ąžiningumas
asitikėjimas ir tikėjimas žmonėmis
yžtas siekti tikslo
ntuziazmas
ovatoriškumas
ėmesys klientui
dėjiškumas
otyvacija
tsakingumas
niciatyvumas


A Sprendimų darbuotojai yra kokybės garantija, todėl A Sprendimų vadovybė užtikrina:

 • Ugdyti darbuotojų kompetenciją, sudaranti sąlygas mokymuisi ir tobulėjimui.
 • Skatinti darbuotojų  kūrybinę iniciatyvą, norą siekti geresnių rezultatų bei prisiimti atsakomybę už veiklos rezultatus.
 • Sudaryti sąlygas realizuoti idėjas ir pasiūlymus.
 • Supažindinti darbuotojus su teisiniais ir normatyviniais reikalavimais įpareigojant jų laikytis darbe.
 • Supažindinti darbuotojus su kokybės tikslais.
 • Informuoti darbuotojus apie klientų ir reglamentų pasikeitusius reikalavimus.

Aukščiausioji A Sprendimų vadovybė prisiima atsakomybę už organizacijos veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:

 • Ugdyti organizacijos darbuotojų atsakomybę už švarią aplinką.
 • Siekti išugdyti darbuotojų atsakomybę ir supratimą apie aplinkos apsaugą ir išteklių tausojimą ne tik kaip bendrą organizacijos, bet ir kaip asmeninę pareigą.
 • Formuoti organizacijos darbuotojams tikslus ir uždavinius aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimui.
 • Mažinti veiklos vykdymui ir paslaugų teikimui reikalingų energetinių išteklių naudojimą bei taršą.
 • Prižiūrėti aplinkos apsaugos vadybos sistemą, užtikrinančią LST EN ISO 14001:2005 reikalavimų vykdymą.

A Sprendimų darbuotojai įgyvendindami informacijos saugumo valdymą organizacijoje įsipareigoja:

 • Užtikrinti organizacijos informacijos ir informacinių technologijų apsaugą.
 • Užtikrinti informacijos saugumą atitinkančius veiklos reikalavimus ir atitinkamus įstatymus bei reglamentus.
 • Valdyti informacijos saugumą organizacijoje.
 • Pasiekti ir palaikyti tinkamą organizacijos turto apsaugą.
 • Išvengti nesankcionuotos fizinės prieigos, nuostolių ir trukdžių organizacijos veiklai ir informacijai.
 • Užtikrinti, kad informacijos saugumo incidentų valdymas yra nuoseklus ir efektyvus.
 • Išvengti turto netekties, žalos, vagystės arba defektų ir organizacijos veiklos pertrūkių.
 • Užtikrinti tikslų ir saugų informacijos apdorojimo priemonių darbą.
 • Palaikyti informacijos ir informacijos apdorojimo priemonių vientisumą ir parengtumą.
 • Išvengti nesankcionuotos prieigos prie informacijos sistemose laikomos informacijos.
 • Užtikrinti, kad saugumas būtų integrali informacijos sistemų dalis.
 • Prižiūrėti informacijos saugumo valdymo sistemą, užtikrinančią LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimų vykdymą.
 • Užtikrinti sistemos atitiktį organizacijos saugumo politikoms ir standartams.
 • Periodiškai atlikti rizikos vertinimą tam, kad būtų galima nustatyti tolimesnių veiksmų poreikį.
 • Periodiškai keisti slaptažodžius organizacijoje esamoms informacinėms sistemoms.
 • Siekti nuolatinio informacijos saugumo valdymo gerinimo.

A Sprendimų tikslai:

 • Skirti ypatingą dėmesį Klientų poreikių ir lūkesčių įgyvendinimui.
 • Vykdyti susitarimus bei įsipareigomijus Klientams.
 • Didinti kokybės vadybos sistemų rezultatyvumą.
 • Užtikrinti integruotos kokybės vadybos, aplinkos apsaugos ir informacijos saugumo valdymo sistemai reikalingus išteklius ir rūpintis efektyviu jų naudojimu.
 • Identifikuoti galimus pavojus, vertinti ir valdyti riziką.
 • Laikytis šios politikos, informacijos saugumo tikslų, informacijos saugumo valdymo sistemos procedūrų bei kontrolės priemonių.
 • Nuolat stebėti ir vertinti aplinkos apsaugos politikos bei teisinių su aplinkosauga susijusių reikalavimų vykdymą, tobulinti aplinkos politiką, tikslus.

Siekdami nuolatinio tobulėjimo ir kokybės vadybos, aplinkos vadybos bei informacijos saugumo valdymo sistemų rezultatyvumo, šią politiką nuolat peržiūrime ir atnaujiname. Sistemų įgyvendinimui kiekvienais metais formuojame tikslus ir uždavinius. Kokybės, aplinkos ir informacijos saugumo valdymo politika yra žinoma darbuotojams – ja vadovaujamasi kasdieninėje darbo veikloje.