Kokias paslaugas teikiame?

Apskaitos vadovo ir apskaitos politikos rengimo konsultacijos

A Sprendimai Jums siūlo:

 • Parengti ir atnaujinti apskaitos vadovą pagal VSAFAS.
 • Parengti apskaitos politiką.

 

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovų ir apskaitos politikos dokumentų rinkinį sudaro:

 • Apskaitos politika pagal VSAFAS.
 • Buhalterinės apskaitos registrų sudarymo tvarka.
 • Buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka.
 • Finansinių ataskaitų rinkinys ir ataskaitų sudarymo reikalavimai.
 • Buhalterinės apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose pateikti galimų ūkinių operacijų ir įvykių registravimo buhalterinėje apskaitoje detalūs nurodymai.
 • Sąskaitų planas.

Norite paklausti?

 • id
 • date time
  calendar
 • security image