Kokias paslaugas teikiame?

Informacijos saugumo politikos rengimo konsultacijos

Informacijos saugumo politika didina galimybes apsaugoti informacijos turtą ir įgyti suinteresuotų šalių pasitikėjimą.

Informacijos saugumo politikos svarba:

 • Konfidencialios informacijos apsaugojimas nuo nesankcionuotos prieigos arba paviešinimo.
 • Svarbios informacijos apsaugojimas nuo tyčinio arba netyčinio jos pakeitimo.
 • Nuostolių, kylančių dėl sutrikusios IT veiklos, sumažinimas.
 • Optimaliausių apsaugos priemonių parinkimas, atsižvelgus į galimas grėsmes.

Informacijos saugumo politikos dokumentacijos rinkinį sudaro:

 • Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės.
 • Veiklos tęstinumo valdymo planas.
 • Informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės.
 • Informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai.

Norite paklausti?

 • id
 • date time
  calendar
 • security image