Kokias paslaugas teikiame?

Vadybos sistemų pagal ISO standartus diegimo konsultacijos

Vadybos sistemos diegimo tikslas – optimizuoti procesus, nustatyti tikslus bei informuoti visuomenę apie pasiekimus. Vadybos sistema organizacijoje užtikrina vykdomų procesų nuoseklumą ir apibrėžtumą, sistemingą užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą, leidžia įgyti didesnį interesantų pasitikėjimą.

Vadybos sistemos privalumai:

 • Optimizuojami veiklos procesai: pašalinami besidubliuojantys ar pridėtinės vertės nekuriantys procesai.
 • Taupomos lėšos.
 • Mažėja neatitikčių/nepageidaujamų įvykių.
 • Gerėja teikiamų paslaugų kokybė.
 • Didėja Klientų bei visuomenės pasitikėjimas.
 • Kuriamas teigiamas organizacijos įvaizdis.
 • Stiprėja rinkodara.
 • Prasiplečia eksporto galimybės.
 • Didėja konkurencinis pranašumas.
 • Prisidedama prie poveikio aplinkai mažinimo.

 

 


 

Diegimo darbai:

 • Veiklos procesų standartizavimas.
 • Dokumentų parengimas pagal tarptautinius ISO standartų reikalavimus.
 • Vidaus audito atlikimas (pagal poreikį).
 • Pasiruošimas išoriniam auditui.

Norite paklausti?

 • id
 • date time
  calendar
 • security image