Kokias paslaugas teikiame?

Veiklos audito paslaugos

Veiklos audito tikslas - įvertinti, ar organizacija savo veiklą vykdo vadovaudamasi taupumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais bei nurodyti veiklos tobulinimo galimybes.

Veiklos audito sritys:

 • Visapusišas organizacijos vidaus auditas.
 • Atskiros veiklos srities auditas.
 • Atskirų projektų auditas.
 • Atskirų faktų auditas (vidaus kontrolės, efektyvumo ar rezultatyvumo įvertinimas).

Veiklos audito nauda:

 • Įvertinama, kiek ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai organizacija naudoja savo materialinius, darbo ir finansinius išteklius.
 • Identifikuojamos vadybos problemos.
 • Įvertinama, ar sukurta tinkama vadybos politika.
 • Įvertinama, ar veiklos ir darbo organizavimo valdymas padeda efektyviai bei mažiausiomis sąnaudomis siekti nustatytų veiklos tikslų.

 

Norite paklausti?

 • id
 • date time
  calendar
 • security image