Kokias paslaugas teikiame?

Veiklos procesų analizės ir modeliavimo paslaugos

Veiklos analizė  ir modeliavimas – tai organizacijos procesų identifikavimas, peržiūra, aprašymas ir vizualinis pateikimas siekiant padaryti juos efektyvesnius ir skaidresnius.

Veiklos procesų analizės ir modeliavimo nauda:

 • Identifikuojamos organizacijos vykdomos veiklos probleminės sritys, nustatomos jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemonės.
 • Nustatomos ir įvertinamos su veiklos valdymu susijusios rizikos rūšys.
 • Įvertinamos organizacijos veiklos tęstinumo galimybės.
 • Susisteminami organizacijos veiklos procesai, kurie tampa aiškesni organizacijos darbuotojams.
 • Geriau koordinuojama padalinių veikla, pasiekiamas glaudesnis bendradarbiavimas tarp jų.
 • Atrandami būdai, kaip dirbti greičiau ir pasiekti geresnių rezultatų.

Norite paklausti?

 • id
 • date time
  calendar
 • security image